Müügi- ja tellimustingimused

Veebilehe https://www.calmy.ee (edaspidi Veebileht) omanik on Rahulik Meel OÜ (registrikood 16932059, aadress Kevade 3-6, Paide linn, 72716, e-mail info@calmy.ee).

Müügi- ja tellimustingimused (edaspidi Tingimused) kehtivad Veebilehelt toodete ja/või teenuste ostmisel.

Ostu-müügileping loetakse sõlmituks, kui tellimus on ostja poolt Veebilehele esitatud. 

Tellimuse esitamisel nõustub ostja siin kirjeldatud Tingimustega. Lepingu sõlmimisel kinnitab ostja, et ta on tutvunud Veebilehe müügi- ja tellimustingimustega ja privaatsuspoliitikaga ning aktsepteerib neid täielikult ja mööndusteta.

Veebilehel on õigus ühepoolselt Tingimusi muuta ja täiendada, tunnistada Tingimusi osaliselt või täielikult kehtetuks või neid tühistada, avaldades uued Tingimused internetiaadressil www.calmy.ee. Tingimuste muudatused ja täiendused jõustuvad nende eeltoodud internetiaadressil avaldamise hetkest. Müügilepingule kehtivad Tingimused, mis olid müügilepingu sõlmimise hetkel kodulehel esitletud.

Ostja nõustub e-poest ostu sooritamisel Tingimustes sätestatuga. Käesolevates Tingimustes sätestatu jäetakse kohaldamata ulatuses, mil need lähevad vastuollu Eesti Vabariigi seadustes sätestatuga. Juhul, kui mõni Tingimuste säte osutub tühiseks või kehtetuks, ei mõjuta see ülejäänud sätete kehtivust.

Tingimustele kohaldub Eesti Vabariigi õigus. Vaidluste tekkimisel lahendatakse need pooltevaheliste läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused Eesti Vabariigi kohtus.

Veebileht võib mitte võimaldada ostjal Veebilehe vahendusel Müügilepingut sõlmida, kui ostja rikub või on rikkunud mõnda varasemalt sõlmitud Müügilepingut või on Veebilehte muul viisil kahjustanud.

Veebileht ja kogu selle sisu, sealhulgas, kuid mitte ainult kasutatav tarkvara, veebilehe graafika, kujundus, tekstid, pildid, videod, kaubamärgid jms on Veebilehe intellektuaalne omand või tema poolt litsentsi alusel kasutatav intellektuaalne omand. Kõik eelpool nimetatu on eraldi intellektuaalse omandi õiguste kaitse objektiks, mida ei ole ostjal ja kolmandatel isikutel ega meedial õigus Veebilehe või muu õiguste omaja kirjaliku loata ühelgi juhul kasutada. 

Veebileht  jätab endale õiguse muuta www.calmy.ee sisu, süsteeme, tehnilisi üksikasju, lepingutingimusi, täiendada ja parandada meelerahu programme jms.

Lisainfo toodete, maksetingimuste või muu kohta võtke ühendust e-maili teel info@calmy.ee

Veebilehel pakutavad  meelerahu programmid ja videod on Veebilehe intellektuaalne omand. Kliendil puudub õigus eelnimetatud tooteid edasi müüa. Kliendil on õigus meelerahu videote ja programmide abil omandatud teadmisi enda arendamiseks kasutada. Eelnimetatud toodete soetamisega saadud teadmiste edasimüümine suuliselt, kirjalikult või muul viisil on keelatud.

Hinnad ja tasumine

Kõik hinnad on eurodes ning sisaldavad käibemaksu.

Ostjal on võimalik küsida e-kirja teel Veebilehelt täiendavat infot pakutavate toodete ja teenuste kohta.

Teenuste ja toodete hinnad ja saadavus võivad muutuda ette teatamata. Samuti on Veebilehel õigus igal ajal teha muudatusi teenuste ja toodete põhiomaduste tehnilistes kirjeldustes. 

Ostja kohustub Müügilepingu sõlmimisel esitama andmed täpselt ja õigesti.

Müügileping kehtib kuni Müügilepingust tulenevate Poolte kohustuste nõuetekohase täitmiseni.

Teenuse tellimiseks tuleb liituda Veebilehel pakutava teenusega. Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad. Seejärel kuvatakse ekraanile tasu suurus, mille saab tasuda turvaliselt krediit- või deebetkaardiga.

Makseid vahendab Stripe. Tasumine toimub väljaspool Veebilehte turvalises keskkonnas.

Müüjal puudub ligipääs kliendi panga ja krediitkaardi andmetele. Leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Veebilehe arvelduskontole. Veebilehe omanik on isikuandmete vastutav töötleja ning edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Stripe makselahenduse haldajale.

Tellimuse tühistamine

Pärast tellimuse vormistamist on Kliendil õigus tellimus tühistada igal ajal. Tellimuse saab tühistada Veebilehel või e-posti teel saates allkirjastatud avalduse aadressile info@calmy.ee.

Tellimuse tühistamisel kaotab klient ligipääsu Veebilehel olevatele meelerahu videotele ja programmidele.

Vaidluste lahendamine

Kui ostjal on Veebilehele pretensioone, tuleb need saata e-posti teel info@calmy.ee

Kui ostja ja Veebileht ei suuda lahendada vaidlust kokkuleppe teel, siis on ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja Veebipoe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.

Ostja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.